Ingen Berlingske idag

En avtalsstridig strejk gör att den danska tidningen Berlingske Tidende inte kommer ut idag.
Det är arbetarna i packeriet vid tryckeriföretaget som strejkar. Packeriarbetarna har ett möte ikväll för att ta ställning till om arbetet ska återupptas så att Berlingske Tidende kan komma ut med sitt söndagsnummer.