Fartyg på grund i Öresund

Ett 116 meter långt ryskt lastfartyg gick på grund i Öresund vid Rydebäck i morse.
Fartyget, som är byggt för att trafikera ryska floder, var nu på väg till Skottland lastat med ammoniumnitrat, ett gödningsmedel som betraktas som lätt giftigt. Enligt kustbevakningen är inte fartyget skadat och inga utsläpp har skett. Polisen utreder nu olyckan.