Sjukvårdsupplysningen omorganiseras

Sjukvårdsupplysningen i Region Skåne fungerar fortfarande dåligt, därför ska upplysningen nu organiseras om.
Enligt den senaste statistiken har sjukvårdsupplysningen fortfarande stora svårigheter att svara i tid. Inom tre minuter ska 85 procent få svar. Men det är bara strax över 50 procent som fått svar inom tre minuter de senaste månaderna. Många av de som ringer vill inte ha medicinska råd utan bli kopplade till någon annan sjukvårdsinstans. Därför kommer i fortsättningen inte en sjuksköterska att ta emot samtalen, utan en telefonist. Dessutom kommer sjukvårdsupplysningen i Region Skånes att ses över av en konsult.