Ökade kostnader för skolskadegörelse

Kostnaderna för skadegörelse på Malmös skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar steg under förra året.

Sammanlagt har kommunen fått betala drygt 16 miljoner kronor för alla reparationer som behövde göras och då är ännu inte kostnaderna för årets två sista månader inräknade.

Jämfört med året innan är det en ökning med fyra miljoner kronor och det som kostar mest är de anlagda bränderna. Dyrast var den anlagda branden på Södertorps förskola som har kostat fyra miljoner kronor att reparera.

– Larmet gick och det hade brunnit på Södertorps förskola, dagen efter visar det sig att det är en anlagd brand som hade startat utanför personalrummet i ett skärmtak och sedan spred sig branden in i hela övervåningen på vindsutrymmet, berättar Jan-Ola Olsson, biträdande rektor på Södertorps förskola.

Två månader återstår
Fram till oktober förra året kostade de anlagda bränderna Malmö Stadsfastigheter 8,5 miljoner kronor. Enligt Eva Norström som är säkerhetssamordnare på Malmö stad kommer kostnaderna att öka med ytterligare ett par miljoner när pengar för bränder i november och december betalas ut.

Glaskross vanligast
Dyrast är bränderna men vanligast är att rutor krossas. 150 skolor och förskolor i Malmö fick fram till oktober förra året glas krossade. Det kostade Stadsfastigheter nästan 5 miljoner kronor att laga, pengar som egentligen var tänkta till underhållsarbete i skolorna.

– Det är förfärligt mycket pengar som skulle kunna användas till något betydligt trevligare, både för barnen men också för malmöborna generellt, att använda sina skattepengar till något annat än att återställa onödig skadegörelse skulle kännas bättre, säger Jan-Ola Olsson.

Ökad kameraövervakning
På de nio skolor där man infört kameraövervakning har skadegörelsen minskat med upp till 80 procent. Och under 2007 planerar man nu att sätta upp kameror på ytterligare fyra skolor i Malmö.