Lund klarar inte måletha färre barn på dagis

Trots beslutet att dagisavdelningar i Lund inte ska ha fler än 16 barn är det fortfarande fler barn i barngrupperna.
Lunds kommun kommer inte klara målet att minska antalet barn på dagis i höst. Fyra månader efter beslutet att ingen dagisavdelning ska ha fler än 16 barn är barngrupperna fortfarande större på många håll. - Några konkreta resultat har vi ännu inte sett i Lund, säger Catrina Andersson, engagerad i Barnverket som bl a driver frågan om att begränsa antalet barn på dagis. Behoven att minska barngrupperna är störst i de östra kommundelarna Dalby, Södra Sandby, Genarp och Veberöd. Förskolan Parkstugan i Veberöd har t ex 22 barn i gruppen. - Man har inte den tiden till varje barn som man skulle vilja, säger föreståndaren Gunilla Fröjd som talar om svårigheterna för personalen att sitta ner och göra enkla saker med barnen som att spela spel. Trots behoven har barn- och skolnämnd Öster i Lund bara fått 1 av de 23 miljoner kronor som nämnden begärt att för att kunna uppfylla målet att minska antalet barn i grupperna.