Giftsökning börjar på Gullvik

Provtagningar efter miljögifter i marken på det gamla fabriksområdevid Gullvik i Malmö kan nu börja. Efter många turer har miljöförvaltningen kommit överens med det tyska företag som är ansvarigt för eventuella giftutsläpp om att inleda provborrningar. Men flera villaägare i området är kritiska till provtagningarna.

Idag är Gullvik ett villaområde, men mellan 1920 och 1974 så låg bekämpningsmedelstillverkaren Gullviks fabriks AB på platsen. Det är därifrån som man misstänker att markgifter, bland annat kvicksilver, olja och bekämpningsmedel, kommer.

Det tyska företaget Bayer som numera äger Gullviks Fabriks AB, har nu efter cirka fyra års förhandlingar och två domstolsbeslut kommit överens med miljöförvaltningen om att göra vissa provtagningar för att se om marken är förorenad.

En del av villaägarna i området har inlett högljudda protester. De kräver att de prover som ska tas ska vara betydlig mer omfattande än de som Bayer gått med på att göra.

Men Miljöförvaltningen har trots protesterna kommit överens med Bayer om att tester ska göras. Men exakt vilka kemiska ämnen som ska analyseras är inte klart, trots att provborrningarna börjar om bara tio dagar.