Nystartsjobb ersätter anställningsstöd

Sex arbetsgivare i Skåne har hittills beviljats så kallat Nystartsjobb. Nystartsjobben ska framför allt ersätta anställningsstöd men även andra arbetsmarknadsåtgärder.

Nystartsjobben införs i ett gynnsamt läge på den skånska arbetsmarknaden. Under hela 2006 anmäldes 73 997 jobb på arbetsförmedlingar i Skåne. Det är drygt 25 000 fler jobb än året innan.

Det nya systemet med nystartsjobb innebär att arbetsgivarna slipper betala arbetsgivaravgift för nyanställda som varit sjuka, arbetslösa eller studerande. För ungdomar under 25 år gäller att de ska ha varit utan vanligt jobb i minst ett halvår, för äldre ett år.