Stora barngrupper oroar föräldrar

Föräldrar till förskolebarn i Lunds östra kommundelar är kritiska till de stora grupperna i förskolan. Det visar en ny rapport från Barn- och skolförvaltningen Öster.
Förvaltningen har samlat in föräldrars synpunkter genom enkäter och 65 procent av föräldrarna deltog i undersökningen. - Man är väldigt kritisk till gruppstorleken, man är kritiskt till möjligheten att hinna se varje enskilt barn, säger Lars Persson som är utvecklingsledare på Barn- och skolförvaltningen Öster i Lund. Lunds kommun kommer inte att klara löftet om att minska förskolegrupperna i höst. Samtidigt kommer en rapport från Barn- och skolförvaltningen Öster i Lund som visar att föräldrar till förskolebarn som går i de östra delarna av kommunen, är oroliga över de stora förskolegrupper som finns på avdelningarna. Av rapporten framgår också en del forskningsresultat från till exempel Skolverket som varnar för att ha fler än 16 barn per avdelning. I dag finns det avdelningar på förskolor i de östra delarna av lund som har över 22 barn. - Vi skall nu diskutera tillsammans med den föräldrareferensgrupp vi har och även ute i verksamheterna vad som är särskilt intressant att lyfta fram och utifrån det skall vi mot slutet av året försöka få fram ett handlingsprogram hur vi skall stärka och utveckla kvaliteten och verkligen se till att barnen får det på det bästa möjliga sätt här, säger Lars Persson som hoppas att rapporten kommer leda till förbättringar.