Avtal för barnmorskor i Lund klart

De långa förhandlingarna mellan barnmorskorna i Lund och sjukhusledningen har nu fått ett slut. På tisdagskvällen tecknades ett avtal.
Efter många veckors diskussion tecknades på tisdagen ett avtal mellan arbetsgivaren och barnmorskorna i Lund. På kvällen informerades personalen om att man nått en lösning och vad det nya avtalet innebär. Men varken representanter för barnmorskorna eller sjukhusledningen vill avslöja hur det nya avtalet ser ut. Mer information om vad som står i avtalet kommer att lämnas i ett pressmeddelande senare på onsdagen. Det är också oklart hur många av de 25 barnmorskor som sagt upp sig i protest mot de låga lönerna, som nu har dragit tillbaka sina uppsägningar till följd av det nya avtalet. I slutet av förra veckan hade fem barnmorskor dragit tillbaka sina ansökningar.