Elallergiker kan få egna hus i Landskrona

I framtiden kan elöverkänsliga få en fristad i Landskrona. Under januari ska kommunen mäta strålningen från till exempel elledningar och mobiltelefonmaster i hela Landskrona. Resultatet kan användas när man planerar nya bostäder.

- Tanken bakom detta är ju att erbjuda elöverkänsliga någonstans att bo där de mår så bra som möjligt och det gäller ju att kartlägga var det finns zoner med låg strålning, säger Patrik Nilsson, miljöinspektör på Landskrona kommun.

Men det är inte helt enkelt. När de här områdena byggs, där lite strålning förekommer, så kan man inte förbjuda de som flyttar in att använda elektriska apparater.