Bidragkostnaderna har minskat i Skurup

Socialbidragskostnaderna i Skurups kommun har minskat drastiskt under de senaste åren. Receptet är hårdare krav.
Skurups kommun har infört en modell som innebär att de som inte tar den sysselsättning de erbjuds mister sitt bidrag. I gengäld erbjuder kommunen sysselsättning inom fem dagar från att man anmält sig på socialkontoret. Kommunen har sänkt den totala socialbidragskostnaden med omkring 45 procent sedan 1997 då systemet infördes. - Utgifterna minskar för att de personer som är beroende av bidrag istället kommer ut på arbetsmarknaden, säger kommunchef Bo Strömgren i Skurup.