Skolverket anmäls för kränkande uttalande

En chef på Skolverket har blivit JO-anmäld av lärare på Kristet Center Syds friskola i Höör.
Lärarna har reagerat på hur chefen uttalade sig i samband med att skolverket drog in friskolans tillstånd eftersom verket anser att eleverna får för dålig undervisning. Det uttalande som lärarna reagerat över är Skolverkets avdelningschef Per Bergdahl som i Dagens Nyheters nätupplaga säger att ”i bästa fall kan lärarna lika mycket som de elever som de skall undervisa”. - Jag tycker att det är ett djupt kränkande uttalande om varje lärare på skolan och ingenting som den som har skrivit under beslutet att underkänna skolan borde uttala sig så respektlöst om, säger Margaretha Sturesson, biträdande rektor på Kristet Center Syds friskola i Höör. I den version som sedan trycktes i pappersupplagan av Dagens Nyheter togs skrivningen bort och Per Bergdahl säger då istället ”vi har till exempel sett att lärare i engelska inte har rättat skrivningar korrekt. Det är jätteallvarligt.” - De har tittat på en lärares enda skrivning och den lärarens tjänst ändrade vi i våras, säger Margaretha Sturesson.