Hemtjänsten medger brister i kontrollen

Hemtjänsten i Fosie gjorde fel när de i somras inte tillräckligt noga kontrollerade tillståndet för en kvinna som inte öppnade sin dörr. Kvinnan visade sig senare ha suttit hjälplös i över ett dygn på sin toalett.
Hemtjänsten skulle hjälpa den 62-åriga kvinnan med mat, dusch och städning. Vid två tillfällen var hemtjänstpersonalen på besök och ringde på utan att få svar. Andra gången hängde de hennes matpaket på ytterdörren. Kvinnan hade haft flera blodproppar i hjärnan och var därför kraftlös i sina ben. När hennes dotter inte heller fick kontakt med henne och tog sig in i lägenheten hittades hon hjälplös sittande på sin toalett där det visade sig att hon hade suttit sedan morgonen dagen innan. Länsstyrelsen har därefter bett Fosie stadsdelsförvaltning att yttra sig om det inträffade. Stadsdelsförvaltningen medger nu att man har gjort fel på en rad punkter, till exempel var det telefonnummer som fanns uppskrivet till kvinnans dotter felaktigt och borde kontrollerats bättre. Stadsdelsförvaltningen säger också att man kommer att se över sina rutiner för att kontrollera vårdtagare när de inte svarar.