Försök med aktiv gaspedal bör utvidgas

Alla bilar i Sverige bör utrustas med en så kallad aktiv gaspedal som hjälper förarna att hålla hastighetsbegränsningarna.
Det föreslår forskare vid Lunds Tekniska Högskola i Lund som nu utvärderat det stora försöket med aktiv gaspedal i Lund. Förra året fick närmare 300 fordon ett system som gav ett mottryck i gaspedalen när man körde för fort. I sin slutrapport konstaterar forskarna att den aktiva gaspedalen är bra. God efterlevnad Efterlevnaden av hastighetsgränserna hos testförarna blev bättre. Om alla fordon hade systemet skulle antalet dödade och skadade i trafiken minska kraftigt. Bensinförbrukningen minskade också i bilarna, vilket är bra för miljön. Enligt forskarna finns det dock vissa små problem. Bland annat glömde förarna i viss mån att hålla hastigheterna i områden där systemet inte var aktivt. Användningen av blinkers försämrades också. Men majoriteten av de intervjuade testförarna tyckte att den aktiva gaspedalen är effektiv för att förbättra trafiksäkerheten, även om de som behöver den mest är de som är mest negativa till idén. Utökat försök Forskarna föreslår nu ett större försök med aktiv gaspedal, men föreslår också att det är dags att börja planeringen för att alla fordon i Sverige ska utrustas med systemet. År 2015 skulle en lag om obligatorisk användning av aktiv gaspedal börja gälla, skriver forskarna i rapporten.