Akutmottagning för socialhjälp öppnar i Malmö

I höst öppnar Centralen, en ny slags mottagning för socialhjälp i Malmö.
Inom några veckor öppnar stadsdelsförvaltning Centrum en öppen mottagning dit man kan ringa och beställa tid antingen för ett kort telefonsamtal eller ett möte och få stöd och hjälp i vardagsproblem som t.ex. missbruk eller stökiga familjerelationer. De som kommer för hjälp och rådgivning får om de vill vara helt anonyma i sina samtal med de fyra socionomerna på mottagningen på Norregatan. Den öppna socialakuten är ett försöksprojekt med stöd av pengar från Länsstyrelsen i Skåne, som betalar en fjärdedel av de två miljoner kronor som nu kommer att satsas under en tvåårsperiod.
Annette Cedergren