Majoritet för utbyggnad i Bunkeflo

Majoriteten av kommunstyrelsen i Malmö ställde sig på torsdagen positiva till planerna på att bygga i första hand 600 av de 1 200 planerade hyreslägenheterna i Bunkeflo.
Moderaterna reserverade sig mot förslaget till detaljplan och vill bland annat undersöka alternativa byggområden samt om den kommunala servicen klarar den snabba utbyggnadstakten Kommunfullmäktige kommer med största sannolikhet att anta detaljplanen vid sitt möte den 12 september.