Läkaravtal på gång

Region Skåne är nu beredda att teckna lokala avtal så att läkarna i regionen slipper att arbeta på olagliga scheman. Tidigare ville Region Skåne vänta på en central uppgörelse kring den nya lag om arbetstider och dygnsvila som trädde i kraft vid årsskiftet. Men någon sån uppgörelse kom aldrig eftersom förhandlingarna mellan Läkarförbundet och Sveriges kommuner och landsting bröt samman.

Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv och innebär bland annat att det ska vara elva timmars dygnsvila mellan arbetspassen. Något som kan ställa till problem för läkarna när de jobbar jour. Men lagen är en så kallat dispositiv lag vilket innebär att facket och arbetsgivaren får lov att förhandla fram undantag som löser problemen.

Läkarförbundet i Skåne har länge velat förhandla fram just lokala avtal och i praktiken har man också anpassat arbetstiderna på vissa arbetsplatser så att de löser det här.

Men Region Skåne har inte velat förhandla eftersom de väntade på en central uppgörelse. Någon sådan kom inte utan i stället bröt de centrala förhandlingarna ihop. Det i sin tur har i praktiken inneburit att läkarna i Region Skåne arbetar på olagliga scheman sedan årsskiftet.