Högevallsbadet allt närmare utbyggnad

Högevallsbadet i Lund är nu ett steg närmare en renovering och utbyggnad med bland annat en 50-metersbassäng, äventyrsbad och relaxavdelning.

På onsdagen beslutade kultur- och fritidsnämnden att ställa sig bakom förslaget om utbyggnad, som beräknas kosta nästan 300 miljoner kronor.

Ärendet går nu vidare till kommunledningen som ska fatta beslut senast i juni.

– De är de som sitter på pengarna och kan känna efter om det här finns inom ramarna för en utbyggnad. I den form som vi nu föreslår vilket innebär det en kostnad på 293 miljoner kronor, vilket är en ofantlig massa pengar, säger Ronny Johannessen (m), vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden.

Högevallsbadet har varit en lönande verksamhet som till 60 procent har finansierat sig själv. Resten kommer från skattemedel. Högevallsbadet är byggt under en tid då Lund hade 80 000 invånare och när antalet invånare nu är uppe över 115 000 är badet för trångt.

– Jag tror inte att det här förslaget kommer gå rakt igenom. Det blir säkert en runda till och i slutändan tror jag personligen att ombyggnaden kommer att få något mindre pengar, säger Ronny Johannessen.