Landskrona söker trädgivare

Landskrona kommun efterlyser nu personer som kan tänka sig att bli trädgivare. Många träd har gått förlorade bland annat till följd av almsjukan och hög ålder. För att ersätta dem behöver kommunen plantera minst 500 träd årligen under de kommande 15 åren.

För att finansiera återplanteringen efterlyser nu alltså kommunen trädgivare som kan tänka sig att betala från 500 kronor eller mer för att få ett träd planterat. I gengäld får givarna sitt namn på en skylt intill trädet.