Stopp på Södra stambanan

Banverket har inte lyckats inte öppna tågtrafiken på sträckan Hässleholm-Nässjö utmed Södra stambanan som det var tänkt. Det är problem med strömförsörjningen, men Banverket hoppas kunna öppna sträckan för trafik under dagen. Det är också stora problem i tågtrafiken mellan Malmö och Lund. Ett datatekniskt fel i ett ställverk i Arlöv stoppade all trafik på förmiddagen.