Vårdutbildningar läggs ner

Arbetsförmedlingen lägger ner sina vårdutbildningar i Malmö och Helsingborg. Det till följd av minskade statliga anslag till arbetsmarknadspolitiska program.

– Att vi drar ner på vårdutbildningarna beror på att vi har många arbetslösa undersköterskor som skulle kunna ta de lediga jobb som finns, säger Jan Åbjörnsson, chef för arbetsförmedlingsfrågor på länsarbetsnämnden i Skåne.

Arbetsförmedlingen i Skåne behåller nu bara behålla undersköterskeutbildningen i Lund. Det betyder ett minskat antal platser på vårdutbildningarna från 350 till 100. Nedskärningarna kommer till följd av minskade statliga anslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder som till exempel utbildning.

Idag går totalt 2 000 personer i Skåne någon av arbetsförmedlingens utbildningar under året ska det antalet nästan halveras, till 1 100 stycken.