Landskrona vill egen domstol

Det är inte mycket som talar för att Landskrona kan återfå sin ställning som egen tingsrättsort. Men på fredagen uppvaktades lagmannen i Lund av kommunledning i Landskrona med krav på att få tingsrätten tillbaka.

Vid halvårskiftet visar det sig om statliga myndigheter tagit något intryck av kommunens ansträngningar att få tillbaka den tingsrätt som flyttade till Lund för fem år sedan.

– Beskedet vi har fått är att det ska finnas dömande verksamhet kvar i Landskrona med ett kansli som är öppet alla dagar. Men vi vill även ha domartjänster i Landskrona. Vi vill att Landskrona återupprättas som en självständig tingsrätt, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (fp).