Matavgiftsprotest i Helsingborg

SSU, socialdemokraternas ungdomsförbund, samlar namnunderskrifter till en protestlista mot avgifterna för skolmaten på gymnasieskolorna i Helsingborg. Hittills har man fått in lite mer än 800 namn.

Peter Danielsson (m), kommunstyrelseordförande i Helsingborg säger att han givetvis kommer att ta emot protestlistan, men att femklöverns inställning står fast. SSU har hittills försökt att samla namnunderskrifter på sex skolor i Helsingborg. På Olympia-skolan och Petri-gymnasiet sa rektorerna nej.

Femklövern som styr i Helsingborg ska riva upp beslutet att slopa skolmatsavgiften. Det beslut som socialdemokraterna tog i juni, tre månader innan valet.