Bostäder saknas trots ökat byggande

Bostadsbyggandet i Malmö når nya rekordnivåer. Förra året färdigställdes runt 1400 bostäder. Det betyder en ökning för fjärde året i rad.

- Det intressanta nu är att vi har väldigt mycket pågående bostäder, säger Anders Rubin, socialdemokrat och byggkommunalråd i Malmö.

Under 2005 byggdes runt 1200 nya bostäder i Malmöområdet, under förra året ökade antalet med nästan 17 procent. Och enligt Anders Rubin kommer alltså ett ännu större antal bostäder färdigställas under 2007. Men samtidigt som byggtakten hela tiden når nya rekordhöjder, ökar också inflyttningen till Malmö kraftigt. Under förra året var det 5000 personer fler som flyttade till Malmö än som flyttade ifrån staden.

Sammantaget betyder detta fortsatta problem för de malmöbor som inte har möjlighet att hänga med när hyror höjs och bostadskostnader ökar. Det menar det socialdemokratiska byggkommunalrådet Anders Rubin.

- Det slår ut i ökat antal människor som är hemlösa, människor som behöver hjälp och stöd, andrahandsuthyrning, osv. Så jag kan inte påstå att vi är oss i en situation där de bostadspolitiska problemen minskar.