Bolag kan tvingas att bygga hyresrätter

Den nya regeringens beslut att slopa subventioner av hyresrätter och studentlägenheter kan leda till att hyrorna stiger och segregationen ökar. Det fruktar den rödgröna majoriteten i Malmö som nu vill införa ett nytt system som ska tvinga bolag som bygger bostadsrätter att samtidigt producera hyresrätter.

- Problemet på Malmös bostadsmarknad är att vi har en väldigt låg andel hyresrätter. Därför måste vi jobba på att få in hyresrätter från början i nyproduktionen, säger Anders Rubin, socialdemokratiskt byggkommunalråd i Malmö.

Idag är ungefär hälften av alla bostäder i Malmö hyresrätter. Den tidigare regeringen har bidragit med pengar till nybyggnad av studentlägenheter och hyresrätter till rimliga priser. Och ovanpå det har Malmö stad gått in med subventionerad markhyra för den här typen av bostäder. När nu den nya regeringen slopar subventionerna måste Malmö stad också byta system menar Anders Rubin.

Och tanken är alltså att tvinga de bolag som bygger bostadsrätter i attraktiva områden att också bygga hyreslägenheter. Lönsamma bostadsbyggen ska vara med och finansiera de mer osäkra projekten.

- Det första projektet med den här inriktningen kanske kommer i slutet av detta år. Efter den stora gruppen byggnation vi har just nu så är vi rädda att få en svacka där folk inte är intresserade av att bygga hyresrätter längre. Och vi vill redan nu bereda marken för att få in hyresrätter, säger Anders Rubin.