Hyresnämnden granskar LKF:s komfortvärmesystem

Lunds kommunala bostadsbolag, LKF, har under förra året installerat ett nytt system för att mäta energiförbrukningen, där inomhustemperaturen avgör hur mycket värmen ska kosta.

Enligt LKF tjänar alla på systemet. Men nu tar hyresnämnden upp sex fall där hyresgäster opponerar sig mot systemet.

– Det känns inte kul när man får ett färdigt koncept förklarat för sig och inte får delta i diskussionen innan beslutet är taget. Det finns andra alternativ, säger Gunilla Westerberg, en av de hyresgäster som inte gillar det nya systemet.

Det så kallade komfortvärmesystemet kostar mer än det smakar. Systemet bygger på att en inomhustemperatur på 21 grader ingår i hyran, vill hyresgästen ha varmare än så kostar det medan en längre temperatur ger pengar tillbaka.

Men systemet, som inte går att välja bort, kostar 300 kronor om året, vilket motsvarar vad hyresgästen sparar om temperaturen sänks med en grad.

Dessutom upplever hyresgästerna att LKF infört systemet över huvudet på dem. Men LKF menar att vinsten för hyresgästerna inte ligger i hur mycket pengar man kan spara utan att de kommer att kunna välja temperatur.

– Vi kan säga att vi delar på kostnaden för det här, det kostar ganska mycket att installera och det tar lång tid för oss innan vi får tillbaka de pengarna, men huvudskälet är inte att spara pengar utan att spara energi, säger Kjell Glimred, projektledare på LKF.