Satsning på minskat ungdomsfylleri

Polisen i Lund satsar nu på att försöka stoppa tonårsfyllorna. Bland annat tittar polisen på en modell som använts i Växjö som också är en studentstad, där våldsbrotten har minskat med drygt 15 procent sedan modellen infördes.

Tanken är att polisen ska ta alkohol från dem som är under 18 år för att stoppa berusningen innan det leder till skadegörelse och misshandel.

Därefter kontaktar polisen direkt föräldrar och sociala myndigheter som också deltar i ett uppföljande förhör där man försöker kartlägga varifrån spriten kommer.