Ringsjöns vatten stiger

De senaste dagarnas kraftiga regn har orsakat översvämningar runtom i Skåne. Och bland de värst drabbade är områdena omkring Ringsjön vars vattennivå stigit med hela 30 centimeter sedan början på året.

Vattennivån i Ringsjön har stigit sedan årets början och är nu uppe i 54,64 meter över havet. Ännu närmar vattnet sig inte de nivåer det nådde 2002 då var vattennivån drygt 15 centimeter högre än idag, men redan nu når vattnet upp till fasaden på några av husen. Bland de mest översvämmade markerna finns också Blommeröd Arabstuteri. Där är mellan 70 och 80 hektar mark under vatten.

De närmaste dagarna ska vattennivån stabiliseras enligt SMHI och Sydvatten som driver Ringsjöverket. Så länge det är minusgrader så snöar det och snön stannar på marken och rinner inte ut i sjön. Men hur det blir efter torsdagen då det ska bli varmare igen vet man ännu inte.