Anhörighus startar i Malmö

Personer i Södra Innerstaden i Malmö som vårdar anhöriga i hemmet kommer under våren att få ett anhörighus att gå till. Meningen är att anhörigvårdarna ska kunna träffa andra i samma situation och även få hjälp och stöd.

- Då får man liksom veta att jag är inte ensam om att reagera som jag gör. Vi är många som har haft det på det här viset, säger Gun-Britt Nilsson, som tidigare vårdat sin sjuke make i hemmet i sex år.

Bara i Södra Innerstaden i Malmö har kommunen kontakt med mellan 1200 och 1300 personer som vårdar en sjuk anhörig i hemmet. De allra flesta är äldre och ansvaret kan ofta vara tungt att bära. Därför bygger man nu upp en träffpunkt på handikappscentrumet Parkmöllan vid Folkets Park.

- Tanken är att man inte ska behöva bli slussad överallt, man ska få hjälp här, säger Sergio Cisternas, anhörigsamordnare i Södra Innerstaden.

Motsvarande träffpunkter finns på andra håll i stan. I Västra Innerstaden, till exempel, har man funnits sedan 2004 och flera andra stadsdelar är också på gång. Södra Innerstaden har fått statliga projektpengar för att under två år bygga upp sin verksamhet, men man hoppas att man med hjälp av frivilligorganisationer ska kunna göra det permanent.

- Vi ska göra vårt bästa för att få det här att bli självgående sen om vi får mer pengar är det ett plus, säger Sergio Cisternas.