Övervakningskameror godkänns i Malmö

Malmö kan bli den mest kameraövervakade staden i Sverige. Länsstyrelsen har nu beviljat Malmö stads ansökan om att få sätta upp kameror på stråket från Centralstationen genom centrum och upp till Möllevångstorget.

– I det här fallet anser vi att övervakningsintresset väger över den enskildes integritetsintresse, säger Per Almström, chefsjurist på länsstyrelsen i Skåne.

Länsstyrelsens beslut går nu att överklaga inom tre veckor.

I ansökan skrev gatukontoret att förhoppningen med övervakningen är att öka malmöbornas känsla av trygghet och att motverka och förebygga brott genom att avskräcka brottslingar. Det här ligger till grund för att länsstyrelsen nu beviljar Malmö stads ansökan. Man vill helt enkelt minska den brottslighet som finns på stråket genom att övervaka sträckan.

Det är en sträcka på två kilometer och skulle i så fall bli det största området hittills som kameraövervakas i en svensk stad.