Stiftet fattar beslut om rivningspengar

Lunds stift väntas på onsdagen fatta beslut om bidrag till rivningen av Maglarps nya kyrka väster om Trelleborg.

Samtidigt väntar församlingen fortfarande på beslut från länsstyrelsen om hur rivningen ska gå till, innan arbetet kan komma igång.

I juni 2005 fattade regeringsrätten det unika och kontroversiella beslutet att ge tillstånd till rivning av Maglarps nya kyrka i Hammarlövs församling. Församlingen hade då drivit ärendet genom flera instanser, eftersom kyrkan är fallfärdig och har stått oanvänd i 30 år.

Rivningen ska dokumenteras
Församlingen inväntar nu alltså ett beslut från länsstyrelsen, som ska reglera hur rivningen ska dokumenteras. Enligt länsantikvarie Thomas Romberg kommer det troligen också att stå i beslutet att runt en halvmeter av kyrkomuren runt om byggnaden måste bevaras. Ärendet är just nu skickat på remiss till Riksantikvarieämbetet.

Letar rivningsfirmor
Parallellt försöker församlingen nu ta in intresseanmälningar från firmor som kan genomföra rivningen, men det finns än så länge inga uppgifter om vad rivnings- och dokumentationsarbetet kommer att kosta. Därför tar stiftsstyrelsen idag inte ställning till något speciellt belopp i bidrag, utan väntas fatta beslut om att skjuta till ”ett betydande bidrag till rivningen”.

Rivs i år
Hammarlövs församling hoppas fortfarande att tidsplanen för rivningen ska hållas. I så fall kommer kyrkan att rivas innan året är slut.