Malmöoperan gör Blodsbröder

Malmö opera och musikteaters första större turnerande uppsättning blir enligt vad P4 Radio Malmöhus erfar musikalen Blodsbröder av Willy Russell. Det är under nästa spelsäsong 2007/2008 som det är meningen att den ska spelas på scener runt om i Skåne.

Blodsbröder är den ganska allvarliga historien om tvillingparet som separeras vid födseln och sedan växer upp med helt olika sociala förutsättningar. Det här är en perfekt musikal för turnéverksamhet. Den har en mindre ensemble och kräver inte heller särskilt stor orkester. När den senast sattes upp i Malmö 1986, gjordes den i litet format på Intiman.

Det var ju i samband med att Region Skåne tog över Malmöoperan som det också ställdes krav på att man ska turnera i regionen och utnyttja de teaterscener som finns, till exempel i Ystad, Hässleholm och i Kristianstad.

Ronny Danielsson har anställts på tre år som projektledare och det blir sannolikt också han som kommer regissera Blodsbröder. Exakt vilka scener som kan bli aktuella för Blodsbröder är ännu inte bestämt. Vid månadsskiftet offentliggörs turnérepertoaren.