Åsa borrar igen

Tunnelborren Åsa arbetar sig genom Hallandsåsen igen efter att ha stått stilla en dryg månad för planerat underhåll. Framför allt så har man gjort stora reparationer på borrhuvudet på maskinen.