Ålfiskare vill ha ersättning

På onsdagen inledde miljödomstolen huvudförhandling i målet där det ska avgöras om bygget av bron har påverkat fisket i Öresund. Om domstolen går på Fiskeriverkets linje, kan det kosta Öresundsbrokonsortiet upp till en halv miljard kronor.

Även om miljödomstolen under denna förhandling inte ska ta ställning till yrkesfiskarnas krav på ersättning för försämrat fiske, så kan domstolens utfall vid den här förhandlingen indirekt påverka deras möjligheter längre fram.

Fiskeriverket har kommit fram till att 40 miljoner ålyngel skulle ha undvikit att vandra in i Östersjön på grund av att bron byggts. De vill att Öresundsbrokonsortiet ska plantera ut lika många ålyngel under fyra år, och betala 445 000 kronor per år under brons livslängd till staten.

– Om jag inte trodde att det fanns en chans för våra huvudmän så hade vi inte varit här, säger Pia Bosdotter Olsson, juridiskt företräde för ett par av yrkesfiskarna.