Lär sig svenska med barnböcker

Malmö stadsbibliotek satsar på att få föräldrar med arabiska eller somaliska som första språk att läsa barnböcker på svenska för sina barn. En gång i veckan träffas föräldrarna på biblioteket.

- Jag tycker om att vara här, säger Rim Aldahdouli, 4 år, som besöker biblioteket.

I mars förra året utbildade Malmö stadsbibliotek två kvinnor för att hålla i träffar för arabiska, respektive somaliska föräldrar med barn i förskoleåldern. Syftet är att främja läsandet och då särskilt läsandet av svensk barnlitteratur. Marie Lassen är en av barnbibliotekarierna som drivit projektet.

- Vi vill att man ska öva sig i svenska språket och att man ska våga läsa svenska böcker för sina barn, säger hon.

- Jag visar hur man kan läsa böcker. Det finns ju många bilder i barnböcker och dem kan man ju också prata mycket om, säger Ibdisam AbdulRahim, som håller i träffarna för de arabiska föräldrarna.