Projekt ska halvera sjukskrivningar

Sjukskrivningsperioderna kan komma att halveras i nordvästra Skåne. I ett pilotprojekt i Helsingborg arbetar vårdpersonal, försäkringskassan, Region Skåne och Helsingborgs stad i ett projekt som kan bli standard i framtiden.

- Det har definitivt förkortat sjukskrivningsperioderna för de patienter som varit med i projektet, säger Rikke Schau, projektledare.

En stor del av sjukskrivningsperioden beror egentligen på lång handläggningstid där handlingar far fram och tillbaka mellan olika instanser. Men på Capio Citykliniken på Söder i Helsingborg finns ett så kallat resursteam för sjukskrivningsfrågor. Personal från vårdcentralen, kommunen och försäkringskassan sitter på samma ställe och arbetar parallellt med varandra.

För att resursteamet ska ta sig an ett fall och därmed utreda det snabbare än vad det gamla systemet tillåter får den som är sjukskriven inte ha varit det mer än i sex månader. Målet är att sjukskrivningsperioderna ska halveras. Faller projektet väl ut kan modellen spridas till alla vårdcentraler i länet.

- Det jag vill är att det här arbetssättet sprider sig hela nordvästra Skåne för vi ser ju att det ger klara vinsten. Eventuellt kan det spridas till hela Skåne, säger Ulrika Arvidsson, chef över Försäkringskassan i nordvästra Skåne.