Språkförbudsdebatt fortsätter

Debatten om språkförbudet på Gustav Adolfskolan i Landskrona fortsätter. På GA-skolans hemsida står det nu att det inte är förbjudet att tala andra språk än svenska på rasterna. Detta kan tolkas som att skolan har backat men förbudet för elever att tala andra språk än svenska på skolan, gäller fortfarande.

– Det är en huvudregel att svenska ska talas på lektionstid och en ambition att det ska pratas på skolan under raster. Så har det sagts hela tiden, men media har vinklat det på olika sätt, säger Lisa Flinth (fp), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden