EU hotar Eons Öresundsverk

Kraftbolaget Eon hotas att få minskat antal utsläppsrätter för koldioxid för sitt stora gaskraftverk Öresundsverket, och enligt Eon hade man aldrig satsat på att bygga verket om man vetat detta.

Det var i november som EU-kommissionen beslutade att sänka Sveriges tilldelning av utsläppsrätter för koldioxid i förhållande till önskemålen med nästan 10 procent mellan åren 2008 och 2012, och enligt miljöminister Andreas Carlgren är det inte troligt att Sverige lyckas förhandla upp kvoten.

- Vi får hoppas att det inte blir så. Vi får hoppas att statsmakterna har sådant förnuft. Det skulle ju påverka elpriserna negativt eftersom gas är mer effektivt än kol och olja, säger Håkan Buskhe, ansvarig för Eon Sveriges elproduktion.