Brokonsortiet ifrågasätter mätmetoder

Öresundsbrokonsortiet gick till hårt angrepp mot Fiskeriverket under den andra dagen av förhandlingar i Miljödomstolen. Konsortiet ifrågasätter Fiskeriverkets mätmetoder och tycker att slutsatserna är rena spekulationer.

Fiskeriverket hävdar att bron och byggandet av den har påverkat fisken och fisket i området negativt. Brokonsortiet hävdar att minskningen av ål- och torskbeståndet har andra förklaringar.

– Jag tror att vi har visat domstolen att Öresundsbrobygget inte har påverkat förhållandena i Öresund, säger Claus Dynesen, miljöchef på Öresundsbron.