Heroinister ska få bättre vård

Många heroinmissbrukare i Skåne får inte den vård de har rätt till. En undersökning som Mobilisering mot narkotika har gjort visar att Region Skåne är en av flera sjukvårdsgivare som inte lever upp till vårdgarantin i vården av heroinmissbrukare.

Skälet är att finns för få specialistläkare och att de som söker vård ökar.

– Vi har pengar men det saknas personal. Det är få som har rätt kompetens, säger Annelie Grankvist, avdelningschef på beroendecentrum i Malmö.

Att det finns brist på läkare specialiserade på drogberoende beror bland annat på att sjukvården satsar alltmer på vård av narkomaner. Och i takt med det har också allt fler sökt vård. Ändå har köerna blivit kortare. För ett och ett halvt år sen fick en heroinmissbrukare vänta två år på att få träffa en specialistläkare i Malmö. Idag dröjer det sju månader. Men enligt vårdgarantin ska de inte behöva vänta längre än tre månader.

– Vi ska se över hur läkare och andra resurser används. Vi ska nu påskynda den diskussion som redan förs, säger Mårten Gerle, medicinsk rådgivare i region Skåne.