Falcon Airs förre ägare riskerar bli stämd

Konkursförvaltaren till det Sturupsbaserade flygbolaget Falcon Air överväger att stämma flygbolagets förre ägare Posten.

Posten gjorde stora uttag från företaget strax innan det såldes, och därmed lämnade stora skulder, totalt 140 miljoner, gentemot fordringsägarna.

– Yrkandet i stämningsansökan är att Posten skall förpliktas att betala tillbaka de 86 miljoner kronor som de har tagit ut, säger Roland Sundqvist, konkursförvaltare.

Olagligt uttag
Det uttaget kan vara olagligt. Falcon Air stämde Posten innan de gick i konkurs i november. Men nu funderar konkursförvaltaren Roland Sundqvist på att överta processandet.

Osäker utgång
Om han gör det kan fordringsägarna få sina pengar tillbaka. I annat fall är det mer osäkert. Men det innebär också en risk. Rättegångskostnaderna kommer att uppgå till miljonbelopp, och förloraren står för notan.

Flygplansägare störst andel
De största fordringsägarna är flygplansägarna som utgör störst andel räknat i kronor. Men det är även skulder till leverantörer, anställdas uppsägningslöner, skulder till staten för utlägg på lönegarantier, skatter till staten, och resenärer som blev kvar i Irak och fick ordna hemresan själv.

Lämnade stora skulder
Innan Posten sålde Falcon Air gjorde man uttag på sammanlagt 86 miljoner kronor. De lämnade då företaget med tillgångar på 61 miljoner och skulder på 140 miljoner. Det betyder att det saknas 79 miljoner för att betala dessa skulder. Om Posten döms att betala de 86 miljoner de har blivit stämda på kan alla skulder betalas.

– Jag lyssnar också med de största fodringsägarna vad de tycker eftersom det är deras pengar det handlar om säger, Roland Sundqvist.

Senast den 30 januari kommer han att meddela Solna tingsrätt om han kommer gå vidare i ärendet.

– Det finns grund för invändningar och ifrågasättande av den värdeöverföring som har skett, säger Roland Sundqvist som är försiktigt positiv till utsikterna att driva processen vidare.