Små tågstationer kan läggas ned

Allt fler väljer att ta tåget. Under förra året ökade tågresandet med 15 procent i Skåne och inom tre till fyra år kommer kapaciteten i järnvägsnätet inte att räcka till. Värst problem kommer det att bli mellan Malmö- Lund, enligt Skånetrafikens utredning.

För att få plats med fler tåg föreslår Skånetrafiken bland annat att stoppen på dom mindre stationerna vid Burlöv, Åkarp och Hjärup dras in. Det skulle betyda stora försämringar för till exempel de som lockats att flytta till det relativt nya bostadsområdet Jakriborg i Hjärup

I den utredning som Skånetrafiken gjort om kapacitetsbristen på sträckan Malmö-Lund är ett förslag till att avlasta sträckan, att tågen ska sluta stanna i Burlöv, Åkarp och Hjärup.

På det sättet skulle man få plats med fler andra tåg. I planerna finns en utbyggnad till fyrspår mellan Lund och Malmö, men enligt den senaste prognosen kommer sträckan Malmö - Flackarp inte att kunna öppnas förrän tidigast 2020.