Sand istället för salt på småvägar

För att förbättra miljön vill Vägverket minska mängden salt på vägarna. De vägar i Skåne som nu ska sandas i stället för saltas har alla låg trafik. Det handlar då om färre än 1 000 fordon per dygn.

Trots att Skåne nu fått riktigt vinterväglag får trafikanterna räkna med färre saltade vägar i år än tidigare. På 60 mil av de skånska vägarna som tidigare saltats är det nu istället sand som gäller.

– Minskningen av vägsaltet är en medveten strategi för en bättre miljö, säger Roland Johnsson, driftledare på Vägverket Region Skåne.