Utsläppsrättigheter till salu

Det blir allt populärare med weekendresor, speciellt till storstäderna runt om i Europa. Men att ta flyget är knappast det mest miljövänliga alternativet. Vill du ändå resa bort, men samtidigt kompensera miljön för din flygning, då kan du köpa rätten till att släppa ut koldioxid, så kallad utsläppsrätt.

– För en tur- och returresa till Rom skulle det motsvara 350 kronor. Det motsvarar utsläppet av en utsläppsrätt. Det är mer än vad vi betalar, men vinsten används i vårt kampanjararbete, säger Magnus Nilsson, trafikexpert på Naturskyddsföreningen:

Inom EU ska utsläppen av växthusgaser minska med åtta procent fram till år 2012. För att klara det har man infört något som kallas för handel med utsläppsrätter. Det innebär att energiintensiva industrier och kraftverk har fått ett visst antal utsläppsrätter under åren 2005-2007. En utsläppsrätt motsvarar ett ton fossil koldioxid. Men du som privatperson kan alltså också dra ditt strå till stacken. Ju fler utsläppsrätter du köper, desto färre finns det kvar för industrierna att förbruka.