Illegal Subutex räddar liv

Läkemedlet Subutex från den svarta marknaden används ofta av heroinister för att självmedicinera och minska suget efter narkotika. Delvis beror detta på de långa väntetiderna till missbrukarvården. Det visar en studie som gjorts vid Lunds Universitet.

Studien har gjorts bland missbrukare i Eslöv, Lund och Malmö och en del av de menar att illegal Subutex till och med räddar liv. Det är i de fall då personer vill ta medicinen mot sitt missbruk, men av olika anledningar inte kommer in i ett avvänjningsprogram. Tidigare i veckan berättade vi om de långa väntetiderna till missbrukarvården och ibland handlar det om just att man ännu inte fått plats. Ibland har man avslutat ett program men känner fortfarande sug, och istället för att falla tillbaka på heroinet försöker man få tag på Subutex på den svarta marknaden. Flera missbrukare menar också att reglerna för att gå i ett program är oerhört hårda och det är lätt att åka ut om man missköter sig en gång.

I studien framkommer också att tillgången på illegal Subutex har blivit mindre sedan reglerna omkring läkemedlet blivit hårdare, och det är ganska svårt att hitta på den svarta marknaden. Bara ett fåtal missbrukare kan hålla en konstant medicinering utan hjälp av den offentliga vården. Den Subutex som finns kommer troligtvis delvis från utlandet och delvis från ett visst läckage ur de svenska missbrukarprogrammen. Det finns sannolikt ingen nämnvärd organiserad svart marknad för Subutex.

Subutex är i likhet med heroin en opiat, men för missbrukare som tar medicinen uteblir ruseffekten och ett mera normalt tillstånd uppnås så att man kan fungera socialt. Studien gjordes på uppdrag av regeringens organisation ”Mobilisering mot narkotika”.