Skolverket granskar Vellingeavgift

Gymnasieskolan i Vellinge kommun vill ta ut en depositionsavgift på 100 kronor när eleverna anmäler sig till prov. Skolverket ifrågasätter dock avgiften. Men m-nämndens ordförande i Vellinge, moderaten Carina Larsson, hävdar att det inte är någon avgift, utan just en deposition.

– Vi har sett det som en deposition som eleven får tillbaka vid provet. Meningen är att man ska ta sin anmälan mer på allvar, säger Carina Larsson (m), m-nämndens ordförande.

Beslutet om depositionsavgiften togs av politikerna i Carina Larssons nämnd tidigare i veckan och skulle gälla första gången vid ett tillfälle i mars. De aktuella proven gäller elever som inte fått godkänt i ett ämne och ska göra ett nytt prov, men man har haft problem med närvaron vid tidigare provtillfällen. Skolverket ska granska depositionsavgiften på eget initiativ om ingen anmäler frågan.