Skånska alléer rustas upp

För att rädda de skånska alléerna arbetar Vägverket i Skåne med att ta ner döda träd och plantera nya. Skåne är det landskap med överlägset flest alléer i Sverige men en del av dem hotas av trädsjukdomar.

– Tillsammans med korsvirkesgårdar och pilevallar är allérna det skånskaste vi har. Därför är det viktigt att de finns kvar, säger Hans Åström, kulturmiljösakkunnig, Vägverket Skåne.

En av alléerna som restaurerades förra året ligger i Widtskövle utanför Degeberga.

– Det är ett kulturarv vi har fått som vi är måna om att bevara. Just den här allén har vi kompletterat och satt in 120 nya träd, berättar Lars Nilosjö, driftsledare på Vägverket.

Idag lägger Vägverket ungefär tre miljoner kronor per år på att värna och förnya alléer i Skåne. Tillsammans med länsstyrelsen och regionmuseet i Kristianstad bestämmer Vägverket varje år vilka trädsamlingar som skall rustas upp.

Det är inte ännu bestämt vilka alléer som man ska arbeta på i år men det förs diskussioner om alléer i Skarhult utanför Eslöv, Charlottenlund utanför Ystad och Tosterup utanför Tomelilla.

I Widtskövle handlar det om oxel i trädallén. Men på många ställen handlar det om almar som drabbats av almsjukan där döda eller skadade träd måste tas ner.

Det är inte bara kulturvärden som avgör vilka alléer som skall rustas upp, även trafiksäkerheten spelar in.

– Vi förbereder så att träden sätts på ett så att det finns utrymme och går att sätta dit vägräcken om det kommer att behövas i framtiden. Det är en balansgång mellan att ta hand om värdena och ändå se till att det är trafiksäkert, säger Hans Åström.