Hot och våld i skolan granskas

För att få landets skolor att ta itu med riskerna med hot och våld inom skolan skall Arbetsmiljöverket nu inspektera drygt 350 skolor i Sverige. Alla de skånska kommuner som Arbetsmiljöverket inte besökt kommer nu att inspekteras.

Antalet anmälningar om hot och våld har ökat med 150 procent sedan 2003. Den senaste tiden har Arbetsmiljöinspektionen även fått rapporter om Gustaf Adolfskolan i Landskrona som fick stänga på grund av hot och våld. Men även Läredaskolan i Hässleholm, Kastanjeskolan i Tomelilla och gymnasieskolan i Klippan har haft problem med antingen hot, våld eller skadegörelse den senaste tiden.

Kollar rutiner
För att kontrollera om skolorna har rutiner för att hantera hot och våld och att man har rutiner för att anmäla allvarliga olyckor till Arbetsmiljöverket gör nu verket kontroller.  Skolorna måste ha rutiner att hantera hot och våld personalen skall också känna till de rutiner som finns.

Smygstart idag
Arbetsmiljöverket smygstartar på måndagen med inspektioner men kommer igång ordentligt på tisdagen. Främst besöker man skolor i de större städerna men alla skånska kommuner som inte alldeles nyligen fått besök från verket kommer att få minst en påhälsning.

Fokus på mellan- och högstadie
Arbetsmiljöverket kommer att rikta in sig på mellan- och högstadieskolor och resultatet av inspektionerna kommer att vara klart i slutet av nästa vecka.