Lomma kommun vill sälja ut allmännyttan

Kommunlednignen i Lomma vill sälja ut kommunens runt 300 hyresrätter. Till skillnad från den kritiserade utförsäljningen av allmännyttan i Staffanstorp vill Lomma sälja till privata fastighetsbolag.

– Vi hoppas att en försäljning av Lomma fastighets AB kommer att bidra ytterligare till den dynamik som har funnits på bostadssidan här i Lomma, säger kommunalrådet Thomas Håkansson (m).

Ta fram kravlista
Han vill att en privat aktör tar över alla lägenheterna för uthyrning. Den förra regeringen satte stopp för utförsäljning genom en stopplag. Med den nya borgerliga regeringen har frågan åter blivit aktualiserad. Tanken är att kommunen tillsammans med hyresgästerna ska ta fram krav som den nya förvaltaren måste uppfylla.

– Kan andra göra de investeringarna och förvalta våra bostäder är det jättebra, säger Thomas Håkansson som tycker att det här är en ideologisk fråga.

Blandat mottagande
Frågan om utförsäljning kommer att tas upp under början av våren. Enligt Tomas Håkansson kan en utförsäljning ske till sommaren nästa år. Ute på Lommas gator är reaktionerna blandade.

– Jag tycker inte att det är bra. Det är bättre att kommunen håller i det, säger Tina Punsiri som bor i en hyreslägenhet i Lomma.

Lommabon och villaägaren Hans Åkesson är däremot inne på samma linje som kommunalrådet.

– Det viktigaste är att det ska finnas möjlighet till hyresrätter men om det är kommunen eller en privat fastighetsägare som äger det har mindre betydelse, säger han.