Forskare undersöker pelletshantering

Svenska och kanadensiska forskare skall nu försöka förstå vad det är som händer vid olyckor som den då en filippinsk besättningsman omkom i samband med lossning av pellets i Helsingborgs hamn i november förra året.

Forskarna skall utföra sitt arbete ombord på ombord på ett systerfartyg till ”Saga Spray” som beräknas ankomma Helsingborgs hamn i mars.

Forskarna hoppas att projektet skall svar på hur kolmonoxid genereras och under vilka förhållanden det sker. Rönen kan sedan i sin tur påverka och förbättra de säkerhetsregler som finns för hantering av pellets.

Forskarna menar att det är bråttom att förstå vad som hände eftersom liknande incidenter inträffar med jämna mellanrum.